Inhoud van de pagina-->

Cel Overberghe

17.06 - 29.07.2017

"Cel Overbergehe - 80 -"

Cel Overberghe schildert indringende werken in getemperd abstract-impressionistische stijl. Geordend, gestructureerd en vibrerend.
Een sprankelende ritmiek behoort voor de kunstenaar, ook gekend als jazz muzikant, tot de essentie.

  In de ‘Groep 58’, die het Hessenhuis heropende als thuisbasis voor de nieuwe wilde ‘abstracten’ (we schrijven 1958), is hij mede-stichter en jongste lid. Samen met andere beeldenstormers schreef hij er met zijn vernieuwingsdrang en experimenteerdrift baanbrekende geschiedenis.


"Het werk van Cel Overberghe oogt ongemeen fris en vitaal, explorerend en grensverleggend. Zelden heb ik in een klassieke benadering van pure schilderkunst de dimensies van tijd en ruimte zo weten in vraag stellen."
Recentie Jan Walgrave


vorige tentoonstelling

Copyright © 2017 - Galerie Het Vijfde huis. All rights reserved.