Inhoud van de pagina--

Jaques Neve

29.04 - 10.06.2017

"Neve & Everaert"

Hemelstorm

Jacques Neve bouwde een stevige reputatie op als schilder met voornamelijk figuratieve onderwerpen. Zijn ruimtelijk werk is gekend sinds een tiental jaar, maar slechts in de fysieke verschijning ervan, want net dit werk gaat het verst terug wat eigen ervaringen betreft. De tastbare materie die verwerkt wordt, zit gedompeld in een reservoir van herinneringen. Soms bestaat de mogelijkheid – geholpen door de titel - een werk te lezen op narratief niveau, maar steeds schuilt de kracht in de ontplooiing van de plastische taal. Zijn werk valt te lezen als een stilleven, niet vanuit het standpunt van degene die het moet gaan nabootsen, wel vanuit het standpunt van de creatie, degene die het componeert.
De complexiteit van zijn sculptuur zit in de combinatie van evenwicht en de labiliteit ervan, volume tegenover de integratie van ruimte.

fragment tekst Stef Van Bellingen, kunstcriticus

 


Copyright © 2016 - Galerie Het Vijfde huis. All rights reserved.