Inhoud van de pagina--

Vicky Gruyters

19.11 - 25.02.2017

vlag_uk

"RUINS"

40 x 40 cm

"De aanwezigheid van de natuur in de cultuur : het is precies de cultuur die naar de natuur , waar tegen ze als bescherming was opgeworpen , terugkeert. ."
(bron: Ton Lemaire, Filosofie van het landschap.)

Een terugkerend thema in het grafisch werk van Vicky Gruyters is het grensgebied tussen natuur en cultuur, met daaraan gekoppeld de spanning tussen heden en verleden . In deze context lijken de grenzen soms te vervagen, waardoor de toeschouwer een blik kan werpen in het verleden. Onderliggende thema’s zijn voortschrijdende tijd en vergankelijkheid.
Het centrale motief is een verlaten huis, gebouw, ruïne, omgeven door een verstoorde natuur. Natuur staat hier voor groei, dynamiek en veranderlijkheid. De ruïnes dragen een verleden met zich mee. Hun afgebroken verhaal gaat op in de dynamiek van de omgeving, en vormt zo een totaal nieuw verhaal.

  Vertrekkend vanuit een verzameling aan indrukken, herinneringen en geput uit het persoonlijk beeldarchief van foto’s en schetsen geregistreerd tijdens verblijven in het buitenland ontstaan later in het atelier nieuwe beelden. In elk beeld zijn reeds de kiemen van een nieuw beeld aanwezig.
Een nieuw beeld wordt gecreëerd door het beeld los te laten : overtolligheden worden geschrapt, andere delen worden laag na laag aangebracht of overdrukt.

  Het hernemen van een bestaand beeld leidt niet tot een verzwakte kopie of een echo van het origineel, maar is een scheppende activiteit. Van reproductie is hier niet echt sprake meer , het aantal oplagen wordt beperkt, soms tot één originele druk, waardoor het grafisch werk een uniek karakter krijgt .


Copyright © 2016 - Galerie Het Vijfde huis. All rights reserved.