Inhoud van de pagina--

Hans Everaert

H-Art  #70

Youth


Het Vijfde Huis in Antwerpen werpt zich op als een galerie waar kunstenaars terecht kunnen die de drempel van een `professionele' galerie, ingebed in de hedendaagse trendy kunstscène, net (nog) niet halen, maar die plastisch toch wel iets te vertellen hebben. Daarmee beantwoordt Het Vijfde Huis duidelijk aan een schrijnende behoefte, want dergelijke tentoonstellingsruimtes zijn er veel te weinig. Een kunstenaar die hier zijn plek vindt is Hans Maarten Everaert, die zijn schilderopleiding genoot aan de Academie van Sint-Niklaas, met onder meer Jacques Neve als leraar.
Everaert maakt zijn schilderijen rond de thematiek van leegte, het donkere, het onbekende. Dat wordt getypeerd door zijn overwegend donker coloriet en door `het licht' dat hij hanteert: ofwel het schemerige licht van vroeg op de dag, ofwel het zware licht van, om het met een mooi Vlaams woord te zeggen, de warme noen. Everaert schildert ook geen duidelijke onderwerpen: het gaat eerder om `mentale landschappen', vaag vertrekkend van een foto (van een berg, een dorp, een gebouw of een specifieke ruimte), waarin hij abstractie en figuratie elk op hun beurt de bovenhand laat halen. Eigenlijk schildert Everaert vanuit dit specifieke vertrekpunt: laten we vertrekken vanuit het donkere Niets (een zwarte fond in acryl, dus geen leeg wit doek), en laat ons kijken waar het opbrengen van de olieverf ons uiteindelijk toe leidt. "Een wit doek is voor mij een vol doek, boordevol licht — het zou haast onmogelijk zijn om daarvan te vertrekken". En: "Een fascinatie voor de picturaliteit, voor de fysieke zeggingskracht van verf, is een gemeenschappelijke voedingsbodem van mijn werk." Daarom ook geen sporen van menselijke figuren, want die zouden te veel de aandacht opeisen, maar wel contouren, hints, aanwijzingen van een bepaalde sfeer. Zoals in het werk `Light move Slowly', waarin we het licht over een berg zien schuiven; of `Our Newest Memory', waarin `oude' beelden vermengd worden met abstracte zones; of 'Youth', een impressie van een verlaten basketbalpleintje. Interessant aan het werk van Everaert is de recente evolutie: de jongste werken getuigen van een grotere vrijheid, een sterkere picturaliteit.
recensie; Marc Ruyters - H-Art nr 70/2011

Copyright © 2012 - Galerie Het Vijfde huis. All rights reserved.